Půjčovna elektrokol

Uvažujete o koupi elektrokola a chtěli byste si nejdřív nějaké pořádně vyzkoušet? Nebo se chcete jen projet a udělat si zábavný výlet po okolí?

Cena pronájmu elektrokola:

590 Kč za 1 den a 1 elektrokolo (pro modely Crussis E-Fionna 5.7, Crussis E-Largo 5.7)

890 Kč za 1 den a 1 elektrokolo (pro model Crussis One-Largo 8.7-S)

1290 Kč za 1 den a 1 elektrokolo (pro model e-Full 9.9.-M)

V případě výpůjčky na dobu delší než 3 dny je možná sleva na základě individuální domluvy. 

Výše vratné zálohy: 10.000 Kč za 1 elektrokolo s pevným rámem, 15.000 Kč za 1 elektrokolo celoodpružené (nutno složit v HOTOVOSTI)

Možnosti rezervace elektrokola pro vypůjčení: 

  • mailem na info@birotarius.cz
  • telefonicky na +420 605 568 742 
  • osobně na prodejně Birotarius, Živného 8, 63500 Brno

Podmínky vypůjčení:

1) Při zapůjčení je nutné předložit dva platné osobní doklady s fotografií (typicky občanský průkaz + řidičský průkaz, cestovní pas, kartičku pojištěnce atd.) Nájemce může být pouze osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům.

2) Právo používat zapůjčené elektrokolo má pouze osoba uvedená ve smlouvě o pronájmu.

3) Po podpisu smlouvy přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za vypůjčený předmět až do doby vrácení předmětu pronajímateli. V případě ztráty či odcizení vypůjčených věcí uhradí nájemce pronajímateli cenu elektrokola uvedenou ve smlouvě. Pronajímatel má právo použít jistiny (zálohy) na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci. Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou vypůjčeného předmětu do deseti dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení, pokud uhrazení plně nekryje složená záloha

4) Elektrokolo musí být vráceno pronajímateli v čistém stavu. V případě vrácení výrazně znečištěného kola (posoudí pronajímatel) je účtován poplatek za vyčištění 500 Kč

5) Jízda na elektrokole je na vlastní nebezpečí. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nájemcem či jemu zapůjčeným předmětem. Nájemce je povinen při používání elektrokola dodržovat platné právní předpisy a řídit se jimi. Ani za případné následky z porušení povinností nenese pronajímatel odpovědnost. Upozorňujeme Vás, že elektrokola ani příslušenství nejsou komerčně pojištěna a výpůjčné tedy neobsahuje složku pojistného.

6) Při nedodržení termínu vrácení půjčené věci je nájemce povinen zaplatit dlužné nájemné za období, které přesáhlo původní dobu pronájmu.

7) Nájemce zcela a bez výhrad souhlasí se smluvními podmínkami pro zapůjčené elektrokolo. Připojuje svůj podpis a datum.